A+ A A-

Falkbrink Norrman

140 företagare har nu gått varumärkesutbildningen


Hösten 2009 startade en utbildning som hjälper företagare att ta kontroll över varumärket för att öka tillväxten i företaget. Ett starkt varumärke skapas när den totala bilden av företaget är tydlig och när uppfattningar och kommunikation stämmer överens. Varumärket skapas av företaget, men uppfattas av omvärlden. Företaget skapar därför – medvetet eller omedvetet – en bild av sig själv i sin omvärld.

Några av kundrösterna
"jag gillar det handfasta och praktiska arbetet och att få kombinera det med att skapa något jag har konkret i min vardag”
”när utbildning är på den här nivån känns den viktig, betydelsefull och kanske det som gör skillnaden för några företagares existens”
”blivit mer medveten om att sätta fokus på kärnverksamheten”
”jag har fått hjälp att skapa grunden i mitt företagande och därmed förbättrat mina förutsättningar till att presentera mina tjänster på ett professionellt och proffsigt sätt”

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se