A+ A A-

Falkbrink Norrman

Företagsutbildning varumärke

 

Ett starkt varumärke skapas när den totala bilden av företaget är tydlig och när uppfattningar och kommunikation stämmer överens. Varumärket skapas av företaget, men uppfattas av omvärlden. Företaget skapar därför - medvetet eller omedvetet - en bild av sig själv i sin omvärld. Våra företagsanpassade utbildningar riktar sig till företag som har behov av att stärka och ta kontroll över sitt varumärke. Många upplever att utbildningen ger ett lyft för hela företaget. Alltså en utmärkt start på förändringsprocessen. Enligt flera undersökningar är företag som vårdar sitt varumärke i princip dubbelt så lönsamma som de som inte gör det.
Du är en av ett begränsat urval företagare som får det här erbjudandet. Ett erbjudande som är delfinansierat av Tillväxtverket. Med dig och några till i gruppen kommer vi att nå fantastiska resultat. Lyssna gärna med företagare som gått utbildningen 2009 -2010. Se referenser här till höger.

Bygg ditt varumärke, 4 dagar

Innehåll
Grundläggande om varumärke
Nyttan av ett starkt varumärke
Insikt om - omvärld, marknaden, konkurrenterna
Vad är varumärket idag?
Det önskade varumärket
 

Kommunicerar varumärket med marknaden, 4 dagar

Innehåll
Marknadskommunikation - att lova stort och hålla större      
Vem är dina kunder? Hur ser deras behov och situation ut?
Vilka budskap vill ni förmedla för att nå era mål?
Hur ska ert erbjudande presenteras?
I vilka kanaler når ni era kunder? Vilken roll och mål har de olika kanalerna?
Internetstrategi - till vad och hur kan man använda internet för att nå era mål?
Vilka är de kritiska tidpunkterna? Finns det viktiga inkörsportar?
Finns det viktiga händelser att ta hänsyn till?

Företagsutbildningen är ett projekt inom Tillväxtverket och deras satsning på kvinnors företagande.

Kostnad: 4 400 exkl. moms för 8 tillfällen samt individuell handledning. Företagarnas medlemmar har 10 % rabatt    
Plats: Teleborgs slott
Datum Steg 1:  1, 8, 15 och 22 september
Datum Steg 2:  13, 20, 27 oktober och 3 november

Verkar detta intressant? Anmäl dig senast 15 maj.
Begränsat antal platser!         

 

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se