A+ A A-

Falkbrink Norrman

VÅRDCENTRALEN - ETT ATTRAKTIVT VARUMÄRKE

Qulturum är Jönköpings landstings utbildningscentrum som så här i början av året hade bjudit in vårdcentralerna i Jönköpings län för att reflektera över varumärkes roll i deras vardag. Som vårdvalskund kan du välja men… Vad kan du kräva? Hur vet du att tjänsten som erbjuds är bra och ändamålsenlig? Som patient må du vara färdigbehandlad, men som kund är du långt ifrån nöjd. Utifrån min föreläsning som hade ett flertal utmaningar diskuterade och reflekterades det febrilt i gruppen.

 

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se