A+ A A-

Falkbrink Norrman

Varumärket är navet och inte en kugge i företagetVarumärket är navet och inte en kugge i företaget

Under hela dagen är du omgiven av varumärken, från frukostflingorna till nattkrämen. Skillnaden mellan produkter och erbjudanden blir allt mindre. Den enskilda produktens funktionella fördelar tas för givet. Det som särskiljer produkterna är kundernas totala upplevelse av ett företag/organisation eller en produkt. Varumärket, det immateriella värdet, är idag viktigare än någonsin.

Varumärket är guld värd
En svensk studie* av Sveriges femhundra största företag visar att de som satsar målmedvetet på sitt varumärke är nästan dubbelt så lönsamma som de som inte är varumärkesorienterade. Enligt undersökningen är varumärket en viktigare del av ett företags substansvärde än produktionstillgångar och patent, trots att det bara finns under en relativt obemärkt punkt i årsredovisningen som "goodwill". 

Varumärket inte längre en reklamfråga
Traditionellt har varumärkesfrågor drivits och ägts av företagets marknadsavdelning. Man har främst sett på varumärket som en tillgång i den externa kommunikationen vid reklam- och försäljningsaktiviteter. Med dagens hårda konkurrenssituation handlar varumärkesarbetet inte längre bara om höstens reklamkampanj utan om företagets långsiktiga affärsmål och strategier. Ansvaret för varumärkesfrågor har därmed förflyttats till ledningsgruppsnivå. När företagets alla nyckelfunktioner samspelar får man det externa och interna perspektiv som krävs för att bli ett företag med stark varumärkesorientering.


    
Fem råd på vägen mot ett starkare varumärke

Varumärkesarbete
Oavsett om det handlar om ett stort eller litet företag bedrivs varumärkesarbetet enligt samma principer. Det är dessutom lika viktigt för tjänsteföretag som för varuproducerande och lika viktigt för företag som säljer till andra företag som för företag som säljer till konsument.

Organisation
Varumärkesarbetet är navet i affärsstrategin. Därför är det centralt att varumärkesarbetet läggs in i ordinarie strukturer, processer och ansvarsområden.

Sätt tydliga mål
Sätt upp tydliga och mätbara mål. Medarbetare ska enkelt förstå och kunna se hur varumärkesarbetet bidrar till organisationens övergripande mål.

Löftet till era kunder
Varumärket är ett löfte till era kunder. Lova inget innan du kan leverera. Detta är särskilt viktigt i företag med ett högt tjänsteinnehåll.

Visa genom handling
Ledningen bär det yttersta ansvaret som goda förebilder för varumärket. Om inte de prioriterar varumärkesfrågor kommer ingen annan göra det heller.


*Källa: Forskningsprojektet Brand Orientation Index

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se