A+ A A-

Falkbrink Norrman

LRF GER NÄRING TILL SVENSKA MATKASSEN

Sveriges sydligaste vildmark var platsen där LRF region sydost samlades med förtroendevalda och medarbetare under två dagar. Konferensanläggning i Hjortseryd är ett helt fantastisk ställe och ett bra exempel på hur man kan få landsbygden att leva.

Kicki Svensson, nytillträdd regionchef, inledde dagarna med att tala om vikten av att ha tydliga mål i verksamheten. Därefter föreläste jag om varumärke och ledde ett antal workshops. För mig gav dagarna en djupare förståelse för hur landsbygden kan blomma inom näringslivet. Läs mer om LRF

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se