A+ A A-

Falkbrink Norrman

AKTUELLA FÖRELÄSNINGAR

 

FRÅN KONTORIST TILL MEDIECHEF FÖR ICA

Är det enbart tur eller finns det någon röd tråd genom det som lett till hennes framgång? Följ med på Irene FalkbrinkNorrmans resa som intraprenör på ICA under 34 år, till att idag vara sin egen. En annorlunda karriärsbana, från kontorist och till mediechef. Hur såg denna helt oplanerade karriärsresa ut? Vilka var hennes utmaningar och hur gjorde hon dem till nya möjligheter? Vilken betydelse fick reklamsåpan med Stig och Ulf?

LÄS MER >>

 

LÄGG INTE KRUT PÅ ATT MARKNADSFÖRA DINA PRODUKTER

De flesta företagare har ingen aning om varför deras kunder köper. Den moderna forskningen visar att det är helt andra parametrar än de svar som man oftast får. Ändå lägger företagare ofta krut på att marknadsföra produkten, alltså funktion och pris. Men dilemmat är att det som avgör om kunderna köper nästan uteslutande handlar om helt andra saker.
Irene FalkbrinkNorrman varvar fakta med egna erfarenheter och dråpliga situationer.

LÄS MER >>

 

LEDARSKAP NÄR FÖRÄNDRINGENS VINDAR BLÅSER

När förändringens vindar blåser bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar. En del medarbetare kommer att göra vad de kan för att motarbeta nya tankegångar, och påfallande ofta lyckas de i sin avsikt. Så är utgångsläget i allt förändringsarbete. Människor agerar och reagerar på olika sätt. Då gäller det att få medarbetarna att se de möjligheter som förändringen innebär för dem själva.

LÄS MER >>

 

VARUMÄRKE, MEN HUR SJUTTON GÖR MAN

Det är sällan eller aldrig som du köper en produkt/tjänst utan en förväntan på en nytta eller upplevelse. Varumärket blir en metafor för något helt annat än din produkt/tjänst. Det innebär att i grund och botten är varumärkesarbetet det samma oavsett om det är en produkt, tjänst eller en ort. Det handlar helt enkelt om människors förväntningar.
Varumärkets värde handlar om samspelet mellan förväntan och upplevelse.

LÄS MER >>

Falkbrink Norrman AB | Copyright All rights reserved. | Tel. 0470 - 447 37 | E-mail: irene@falkbrinknorrman.se