I ett spännande möte med företagare från flera olika kulturer delade FalkbrinkNorrman med sig av kunskapen om hur ett starkt varumärke byggs av både hårda och mjuka byggstenar. De hårda byggstenarna är direkt kopplade till själva varan eller tjänsten, de mjuka byggstenarna handlar mer om hur varumärket, eller företaget bakom, uppfattas.

Företagarna må komma från olika bakgrunder men alla har viljan att utveckla sitt varumärke till att bli attraktivare på marknaden. Med alla sina olika erfarenheter fanns här en stor källa att ösa ur när varumärkesbyggande diskuterades.